Sigurimi pensional në Zvicër mbështetet në 3 shtylla:

Sigurimi pensional në Zvicër mbështetet në 3 shtylla:

  1. Pensioni shtetëror në trajtën e sigurimit të moshës dhe të trashëgimisë (AHV), të sigurimit të invaliditetit dhe të përfitimit shtesë, si garanci për një minimum ekzistence. Me këto, mbulohen nevojat minimale të domosdoshme.
  2. Sigurimet profesionale, që mbështeten në ligjin federal mbi sigurimet profesionale si dhe në ligjin Federal mbi sigurimin e aksidenteve. Qëllimi këtu është që të ruhet standardi i zakonshëm jetësor në pleqëri.
  3. Sigurimet (pensionet) private