Me një hipotekë, ëndrra
për të zotëruar një shtëpi do të bëhet realitet

Nëse tashmë jeni pronar i shtëpisë dhe doni të rregulloni hipotekën tuaj me fitim, ne jemi gjithashtu kontakti juaj i duhur.
Caktojeni një takim tani që ne së bashku të mund të rishikojmë planin tuaj financiar dhe të krijojmë një financim afatgjatë, realist dhe transparent.

Me qira apo shtëpi private?

Një vendim jo i lehtë që në fund të fundit prek tërë jetën tuaj. Ka shumë arsye të forta që ju shtyjnë për të zotëruar një shtëpi. Për shembull, pasuria e paluajtshme konsiderohet si pension i sigurt. Nëse në pleqëri do të jetoni pa qira, do të ju duhet të shpenzoni më pak para për të jetuar në krahasim me ata që paguajnë qira. Gjithashtu, në një rast të tillë nuk duhet të keni frikë nga rritja e qirave.

Ndjenja e pavarësisë personale realizohet gjithashtu kur keni shtëpi, sepse ju jeni vetë i zoti i vetes suaj. As qiradhënësi dhe as menaxheri i pasurisë nuk mund të vendosin rregulla për ju. Kjo do t’ju ofrojë një cilësi më të mirë të jetës.

 

Llogaritni mobilitetin e hipotekës suaj

A doni të blini një shtëpi apo një apartament? Llogaritësi i hipotekës ju tregon shpejt nëse mund të t`i siguroni vetes pronën tuaj të ëndrrave. Përcaktoni mobilitetin tuaj dhe llogaritni kostot mujore në mënyrë indikative dhe pa detyrime

llogariteni përballueshmërin financiare të hypotekës

Çmimi blerës i patundshmërisë suaj CHF

Të ardhurat tuaja mujore bruto / CHF

TË ARDHURAT
Për të llogaritur mobilitetin përdoret norma e interesit prej 5%. Kostoja e përgjithshme nuk guxon të përbëjë më shumë se 33 për qind të të ardhurave tuaja bruto. Kujtohuni se ju mund t`ia bashkëngjitni llogarisë edhe pagën bruto të partnerit/es tuaj. Këshillohuni nga ekspertët tanë të hipotekës.

Pasuria juaj / CHF

FONDET PERSONALE
Si blerës, ju duhet t`i fusni në veprim më së paku 20 për qind të mjeteve tuaja personale. Kini parasysh se edhe kursimet, letrat me vlerë, paratë e pensionit dhe sigurimi jetësor mund të përfshihen në llogari. Këshillohuni nga ekspertët tanë të hipotekës.

Mobiliteti juaj ekziston dhe ju keni në dispozicion mjete të mjaftueshme
Mobiliteti juaj nuk ekziston
Mobiliteti juaj nuk ekziston

Si blerës, ju duhet t`i fusni në veprim më së paku 20 për qind të mjeteve tuaja personale.

caktojeni një konsultim personal

A doni të blini një shtëpi apo një apartament? Llogaritësi i hipotekës ju tregon shpejt nëse mund të t`i siguroni vetes pronën tuaj të ëndrrave. Përcaktoni mobilitetin tuaj dhe llogaritni kostot mujore në mënyrë indikative dhe pa detyrime.

Kostot mujore me një normë interesi prej 1.10% (CHF)

Si parim themelor merret se kostoja nuk duhet të përbëjë më tepër se një të tretën e të ardhurave bruto.

Llogaritja e mobilitetit bazohet në shumën prej 5 për qind. Të gjitha llogaritjet janë indikative.

Caktojeni një takim tani që ne së bashku të mund të rishikojmë planin tuaj financiar dhe të krijojmë një financim afatgjatë, realist dhe transparent.

Një ofertë për ëndrrën tuaj

Mos e nënvlerësoni faktin që duke zotëruar një shtëpi do të ndiheni mirë. Për disa veta, kjo është thjesht çështje e përmbushjes së ëndrrës për të zotëruar një shtëpi apo apartament.
E gjithë ajo që mungon, është financimi i duhur … dhe këtu hyjmë ne në lojë. Ne do t’ju bëjmë një ofertë të krijuar sipas masës tuaj, për një hipotekë, në mënyrë që të mund ta përmbushni shpejt dhe me lehtësi ëndrrën tuaj për të pasur shtëpi.

Nëse tashmë jeni pronar i shtëpisë dhe doni të rregulloni hipotekën tuaj me fitim, ne jemi gjithashtu kontakti juaj i duhur.

Këtu ju mund të kërkoni takimin tuaj personal këshillues, pa detyrime

Na kontaktoni