Ne nuk ju sigurojmë “në çfarëdo mënyre”
por në mënyrë individuale

Edhe sigurimi juaj duhet të jetë po aq individual sa dhe jeta juaj.
Prandaj ne ju ofrojmë koncepte specifike të sigurimit,
që u përshtaten nevojave tuaja.

Zgjidhje inovative me kushte të favorshme

Sigurimi i individualizuar bëhet shoqëruesi juaj i përhershëm për një jetë pa brenga, të sigurt, sipas ideve tuaja personale.
Si në sferën private ashtu dhe në atë profesionale e sociale, ne jemi partneri i duhur në lidhje me temën për sigurimet. Si ndërmjetës i pavarur (FINMA numri i regjistrit 31537 dhe numri i anëtarësisë Cicero 20862) ne krahasojmë për ju oferta nga sigurime të ndryshme për të ju prezantuar zgjidhje inovative me kushte kontraktuale të favorshme për ju. Këtu bën pjesë edhe verifikimi i sigurimeve ekzistuese sipas mundësive të optimimit të tyre, si dhe këshillimi se si do tu qaseni rreziqeve të pasiguruara ashtu si dhe atyre të pasigurueshme.

Shumë përparësi

Fusha speciale e ekspertizës sonë është mbështetja e institucioneve bankare, e menaxherëve të fondeve dhe të aseteve, administruesve të jashtëm të pasurive, zyrave familjare, institucioneve të përkujdesjes, trusteve dhe instituteve të administrimit te pasurive. Fokusimi ynë në këta lëmenj të caktuar, ju sjell shumë avantazhe:

  • Njohuri të thella mbi zhvillimet juridike dhe rregullatore si dhe mbi sfidat ekonomike të fushës
  • Përvoja në menaxhimin e rreziqeve
  • Shërbimin tonë të komisionerëve me një shkallë të lartë transparence

Ne kujdesemi për ju

Edhe sigurimi juaj duhet të jetë po aq individual sa dhe jeta juaj. Prandaj ne ju ofrojmë koncepte specifike të sigurimit, që u përshtaten nevojave tuaja.

Në duar të sigurta

Me një sigurim inovativ, rreziqet tuaja bëhen të llogaritshme. Në sferën profesionale ju do të ulni kostot e rrezikut dhe do të krijoni shanse për ndërmarrjen tuaj, të cilat do t`i jetësoni më lehtë se kurrë më parë. Deviza jonë thotë: Ju përqendroheni në biznesin tuaj thelbësor, ne kujdesemi për rreziqet operacionale të lidhura me të. Administrimin e sigurimeve dorëzojeni me besim në duart tona.

Veç kësaj ju përfitoni gjithashtu nga:

  • Hierarkitë e rrafshëta, me një strukturë të lehtë të kostos dhe me komunikim efikas.
  • Një rrjet të nivelit të lartë me ekspertë për fusha të ndryshme tematike.
  • Një dizenjim fleksibël të porosive: ose bashkëpunim të menjëhershëm mbi bazë projektesh apo mbulim në afat të gjatë, mbi bazë mandati, të funksioneve menaxhimit të rrezikut dhe të sigurisë.
  • Kohë të shpejtë reagimi – edhe te problemet e ndjeshme
  • Dorëzim i përpiktë i zgjidhjeve të premtuara.
Një ndërmjetësues i pavarur ka nevojë të ketë një partner të fortë në krah të tij, në mënyrë që të mund të ju ofrojë një shërbim gjithëpërfshirës për sigurimet tuaja.

Partnerët tanë

Nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim, ne do të ulemi me kënaqësi me ju, për të ju njohur ju ose biznesin tuaj. Këshillimi ynë mbështetet në respekt dhe besim, ne nuk ju shtyjmë të bëni asgjë. Ju mund të bashkëpunoni me ne vetëm në rast se ju përshtatet kimia dhe ju bindin zgjidhjet tona.

Këtu ju mund të kërkoni takimin tuaj personal këshillues, pa detyrime

Na kontaktoni