Sigurimi kolektiv ditor i sëmundjes

Punëtorët/et gjatë sëmundjes ose shtatzënisë marrin pagat e tyre edhe pse nuk punojnë.

Sigurimi kolektiv ditor i sëmundjes ju liron nga detyrimi për pagesën e mëtejshme të pagave!

Keni pyetje në lidhje me sigurimet e bizneseve ose po mendoni se cilat nga këto sigurime janë të rëndësishme dhe të rekomandueshme për ndërmarrjen tuaj? Ne ua ofrojmë mbështetjen tonë dhe kështu ua lehtësojmë përzgjedhjen.