Sigurimi i vdekjes

Askush nuk dëshiron ta imagjinojë por mundet t`u ndodhë, mjerisht, të gjithëve:

Një aksident fatal ose një sëmundje e rëndë. Çfarë ndodh pas një goditjeje të fatit, për shembull me fëmijën që është duke e bërë ende zanatin? Me hipotekën që ende nuk është paguar? Me partnerin i cili kujdeset për fëmijët?

Sigurohuni besueshëm nga rreziku që kërcënon të mbeteni pa asgjë. Ne ju këshillojmë se cilat mundësi ekzistojnë.