Sigurimi i pronësisë

Për shembull, ndërtesa juaj, mallrat ose objekti juaj janë shkatërruar ose dëmtuar nga zjarri ose nga vjedhja

Këto raste i merr përsipër sigurimi i pronësisë.