Shikoni drejt të ardhmes, pa shqetësime

A mund ta ruaj standardin jetësor edhe në pleqëri?...

A do të mjaftojnë paratë nëse unë do të mbështetem vetëm në sigurimin (pensionin) shtetëror dhe profesional? A jam i kërcënuar nga varfëria në pleqëri?

Këto janë pyetje të rëndësishme… dhe ne do t`u japim përgjigjet.