Ne i marrim për ju këto detyra:

Ne i marrim për ju këto detyra:

  • Planifikimin e taksave
  • Optimizimin e taksave
  • Mbështetjen tatimore në rast të blerjes ose shitjes së pasurive të paluajtshme
  • Përfaqësimin para autoriteteve tatimore
  • Këshillimin lidhur me taksën e trashëgimisë ose të dhurimit.

Si kompani mirëbesimi, ne marrim për ju edhe mandate të këshillave të administrimit dhe të menaxhimit. Në kuadrin e drejtimit të ndërmarrjes ne analizojmë organizimin e ndërmarrjes, planifikojmë likuiditetin tuaj dhe kujdesemi për financimet e nevojshme.

A kemi ne atë që nevojitet për të qenë këshilltari i juaj tatimor? Mësojeni këtë, në një bashkëbisedim personal me ne.