Këstet mujore për kredinë tuaj të dëshiruar

Fenix consulting ofron dy norma interesi:

9.9% dhe 7.9%. Cila nga kjo normë ju takon ju, varet nga të dhënat personale që keni dhënë. Ju e kuptoni këtë në fund të procesit të aplikimit, para se ta dërgoni aplikimin.