Shumë përparësi

Fusha speciale e ekspertizës sonë është:

Mbështetja e institucioneve bankare, e menaxherëve të fondeve dhe të aseteve, administruesve të jashtëm të pasurive, zyrave familjare, institucioneve të përkujdesjes, trusteve dhe instituteve të administrimit te pasurive. Fokusimi ynë në këta lëmenj të caktuar, ju sjell shumë avantazhe:

  • Njohuri të thella mbi zhvillimet juridike dhe rregullatore si dhe mbi sfidat ekonomike të fushës
  • Përvoja në menaxhimin e rreziqeve
  • Shërbimin tonë të komisionerëve me një shkallë të lartë transparence