Pensioni

Pyetje: “Unë, me shtyllën time të parë dhe të dytë siguroj – AHV (sigurimi i pensionit të moshës dhe trashëgimisë) / IV (invaliditetit) dhe BVG (fondi i pensioneve). Unë mund ta ruaj standardin tim të jetesës më vonë, apo jo? Nëse do të marr vetëm AHV, a do të ma sigurojë ajo ekzistencën? Unë marr një pension nga sigurimi i invaliditetit dhe pagesën plotësuese, por si vazhdon kjo në moshë të shtyrë? Si funksionon puna me shtyllën e tretë, si mund t`i kursej tatimet?

Sigurimet

Pyetje: “Kush paguan për rregullimin e dhëmbëve të fëmijëve të mi, kush paguan për lentet e kontaktit, për syzet e mia? Në rast urgjence, unë do të doja që të kem sigurim shëndetësor privat, a mundem unë fare të përballoj këtë – kush i siguron më së miri fëmijët e mi? Ose, a mundem unë, me moshën time mbi 60 vjeçare, ta ndërroj arkën e sigurimit?” Një këshillim profesional, ose një krahasim individual ju ndihmon që të kurseni dhe është një hap i rëndësishëm.

Çdo gjë nga njëra dorë dhe kjo e di saktësisht se çka është duke bërë tjetra