KREDI

Me një kredi private, ju mund të përmbushni dëshirat dhe ëndrrat tuaja.

HIPOTEKAT

e ofertat tona të hipotekave, ju mund të llogarisni sipas masës dhe pa komplikime.
Jeni pronar shtëpie private i cili dëshiron të transferojë në mënyrë fitimprurëse financimin ekzistues? Apo jeni ende qiramarrës dhe ëndërroni të keni shtëpi private? Ne ju këshillojmë me kënaqësi dhe hollësisht.

Miratimi i kredisë është i ndaluar me ligj nëse konsumatorin e ngarkon me borxh (Neni 3 UWG)

Kërkesë për kredi
Llogaritja e këstit

Fushat e shënuara me * duhet të plotësohen patjetër
Të dhënat për kredinë
Ju jeni *
Z.Znj.
Emri, Mbiemri *
Datëlindja *
Rruga numeri *
Kredia e dëshiruar *
Shuma e pagesës mujore të këstit
Mbrojtja e siguruar për pagesë me këste
Të dhënat personale
Zip kodi *
Në këtë adresë që nga *
Adresa e mëparshme
Telefon privat *
Natel *
E-mail *
Nacionaliteti *
Letërnjoftimi
ChBCLG
Në Zvicër që nga
Statusi martesor *
Gjendja financiare
Punëdhënësi *
I/e punësuar që nga *
Veprimtaria
Paga bruto CHF *
12x13x14x
Fitimi shtesë CHF
Dëftesë (faturë) apo shpërblim CHF
Qiraja e banesës CHF *
Nëse drejtoni një veprimtari shtesë
Punëdhënësi
I/e punësuar që nga
Paga bruto CHF
12x13x14x
Informata shtesë
Viti i lindjes së fëmijëve *
Jeni në zyrën e borxheve dhe të përmbarimit? *
PoJo
Monatliche Alimentezahlungen
Kontratat e kredive ekzistuese
Kreditë e Leasing-ëve ekzistues
Rekomanduar nga
Deklaroj se kam lexuar mohimin dhe pajtohem me të gjitha pikat. *
Miratimi i kredisë është i ndaluar me ligj nëse konsumatorin e ngarkon me borxh (Neni 3 UWG)

“Forca financiare kërkon planifikim”