KËSHILLIME PËR TATIME

Dëshironi të zvogëloni barrën tuaj tatimore? Specialistët tanë do t’ju këshillojnë me kënaqësi dhe me kompetencë.

Oferta jonë

  • Planifikimi i taksave
  • Identifikimi i masave për të kontrolluar optimimimin e taksave
  • Mbështetje fiskale për blerjen ose shitjen e pasurive të patundshme
  • Përfaqësimi para organeve tatimore
  • Këshillimi mbi trashëgiminë dhe tatimin në dhurata

Deklarimi i taksave nga CHF 120.-

Kush ka për detyrë të paguajë taksat, ka të drejtë për të kursyer taksat.